Anti-GBM er antistoffer mot den glomerulære basalmembranen. Antistoffene kan påvises ved den autoimmune sykdommen Goodpastures syndrom.