Autoimmun endokrinopati, autoimmun sykdom i endokrine kjertler. Forekommer enten i et enkelt endokrint organ (f.eks. Hashimotos thyreoiditt, Addisons sykdom), i flere organer (f.eks. autoimmunt polyendokrint syndrom type 2 (Schmidts syndrom); suksessiv utvikling av hypothyreose, binyrebarksvikt, gonadesvikt, og vitiligo), eller i flere endokrine organer kombinert med en generalisert soppinfeksjon (candidiasis) (autoimmunt polyendokrint syndrom type 1 (APECED) på grunn av defekt i genet som koder for proteinet AIRE (autoimmun regulator)).