Bakteriuri, forekomst av bakterier i urinen. Forekomst av bakterier sammen med kliniske symptomer er som regel tegn på bakterieinfeksjon i urinveiene, for eksempel blærekatarr eller nyrebekkenbetennelse. Betydningen av bakteriuri hos pasienter uten symptomer er et omdiskutert spørsmål.