Bedøvelse, anestesi, opphevelse av smertefornemmelsen, ofte også fornemmelsen av berøring, enten i kroppen som helhet eller i deler av kroppen. Bedøvelse fremkalles vanligvis ved hjelp av anestesimidler, men tilstanden kan også skyldes mange andre påvirkninger, f.eks. alkohol- og medikamentrus eller generell/lokal nedkjøling. Se anestesi.