Beijel, også kalt endemisk syfilis, skyldes syfilisbakterien Treponema pallidum. Beijel forekommer i dag i begrensede områder av Afrika og de arabiske landene og forekom tidligere i Norge som radesyke. Beijel overføres ikke seksuelt, men ved kontakt, særlig mellom barn under dårlige hygieniske forhold. Som ved syfilis angripes hud, slimhinner og ben (i sent stadium).