Beredskap er alle tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som hindrer at en inntrådt faresituasjon utvikler seg til en ulykkessituasjon, eller som hindrer eller reduserer skadevirkningene av inntrådte ulykkes- eller krisesituasjoner. Begrepet beredskap benyttes oftest om konsekvensreduserende tiltak, mens begrepet sikkerhet også omfatter tiltak av forebyggende karakter.

Alle utøvende enheter i helsetjenesten, som kommuner og helseforetak, forutsettes å kunne fortsette sin virksomhet selv om de står overfor større ulykker, eller om samfunnet er rammet av kriser eller krig. For å være forberedt på slike situasjoner er det stilt krav om å utarbeide beredskapsplaner gjennom helseberedskapsloven. Det er stilt særlige krav til smittevernberedskap i smittevernloven.

Beredskapsplanleggingen

Beredskapsplanleggingen skal bygge på gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser med utgangspunkt i den enkelte virksomhets geografiske ansvar og tjenesteforpliktelser etter lovgivningen. En beredskapsplan skal synliggjøre hvordan ulike situasjoner skal håndteres. Ikke minst er det viktig å beskrive hvordan man går frem for å mobilisere ytterligere personell og hvilke rutiner som skal følges i samarbeidet mellom ulike tjenesteytere. Planen vil også vanligvis omfatte tiltak innenfor kommunikasjonsberedskap (se medisinsk nødmeldetjeneste), katastrofeberedskap (se redningstjenesten), forsyning av legemidler og materiell, psykososiale beredskapstiltak (se krisepsykiatri), krigsberedskap og hygienisk beredskap, inkludert smittevern.

Krigsberedskapsplanleggingen

Krigsberedskapsplanleggingen i helsetjenesten bygger på overordnede nasjonale beredskapsplaner for hele det sivile samfunn. Disse er nøye samordnet med militære beredskapsplaner både nasjonalt og i tilknytning til NATO. Fylkesmannen har særlige oppgaver knyttet til den sivile krigsberedskapen i fylket.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg