beta-HCG, humant choriogonadotropin type beta, en variant av choriogonadotropin, som kan påvises forhøyet i blodet hos om lag halvparten av alle pasienter med testikkelkreft. Blodprøven er viktig for å følge behandlingseffekt, og ved etterkontroll av testikkelkreft.