Betalaktamaseømfintlige penicilliner, penicillinderivater som spaltes av betalaktamase fra mikrober.