Blackwater fever, alvorlig form av malaria der urinen farges mørk av nedbrutt hemoglobin fra ødelagte røde blodceller.