En blandingsinfeksjon er samtidig infeksjon med to eller flere ulike mikroorganismer, vanligvis bakterier. Blandingsinfeksjon er relativt vanlig i byller (abscesser).