Blodkultur, metode for påvisning av levende bakterier i blod. Blod (10 ml) blir tatt aseptisk fra pasienten og ført direkte inn i en flaske med 50–100 ml av et egnet vekstmedium. Siden blodbårne bakterier ofte er til stede i svært små antall, blir blodkulturen først inkubert for å få eventuelle bakterier til å formere seg. Deretter såes en liten mengde av blodkulturen ut regelmessig i 7 dager eller inntil vekst av bakterier er påvist. Ved bruk av automatisert påvisning av uspesifikk karbondioksid-stigning i blodkulturen kan vekst av bakterier i blodkultur nå påvises mye tidligere enn før (etter ca. 4 timer for de mest hurtigvoksende bakteriene). Blodkultur er ofte indisert ved feber hos sykehuspasienter. Se blodforgiftning.