Bronkopneumoni, betegnelse på en lungebetennelse med flekkvise betennelsesinfiltrater i den ene eller begge lungene. En tenker seg at infeksjonen har spredd seg fra de små bronkialgrenene og ut i lungevevet.