Bukspyttkjertelstein, små forkalkninger inne i gangsystemet i bukspyttkjertelen. Bukspyttet inneholder kalsium og bikarbonat-ioner i overmettet konsentrasjon, men vanligvis er det også hemmende stoffer til stede som gjør at det ikke felles ut som kalsiumkarbonat. Ved stopp i drenasjen eller fravær av hemmer, vil det dannes stein. Bukspyttkjertelstein oppstår først og fremst ved kronisk bukspyttkjertelbetennelse, og ofte i forbindelse med langvarig alkoholforbruk. Begge tilstander synes å være uavhengige årsaker til steindannelse. Symptomene vil som regel være smerter i mellomgulvet, ofte med stråling ut i ryggen. Diagnosen kan stilles med ultralyd eller computertomografi, og man vil ofte også se diffus forkalkning i kjertelvevet for øvrig. Steinene kan fjernes endoskopisk eller kirurgisk, men tilbakefallsrisikoen er stor hvis grunnlidelsen består.