Carpopedalspasme, krampe i hender og føtter, forekommer særlig ved for lav kalsiumkonsentrasjon i blodet.