Cefalohematom er blødning under benhinnen på barnets hodeskalle etter fødselen. Tilstanden sees hos 1 % av alle barn. Den er ufarlig og krever ingen behandling.