Spedbarn og spedbarnsmedisin

Spedbarn er barn i alderen 0–12 måneder. I løpet av det første leveåret skjer det nærmest en metamorfose fra det nyfødte barnet på 3,5 kg (gjennomsnittsvekt i Norge) til et barn som kanskje allerede har begynt å reise seg, som kommuniserer med omgivelsene og har tredoblet sin vekt.  Første levemåned kalles nyfødtperioden. I visse forbindelser regnes imidlertid hele første leveår til spedbarnsalderen. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Spedbarn og spedbarnsmedisin

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Line Marie Berteussen

Inneholder 39 artikler: