Spedbarn og spedbarnsmedisin

Spedbarn er barn i alderen 0–12 måneder. I løpet av det første leveåret skjer det nærmest en metamorfose fra det nyfødte barnet på 3,5 kg (gjennomsnittsvekt i Norge) til et barn som kanskje allerede har begynt å reise seg, som kommuniserer med omgivelsene og har tredoblet sin vekt. Første levemåned kalles nyfødtperioden. I visse forbindelser regnes imidlertid hele første leveår til spedbarnsalderen.Friske spedbarn har godt utviklet underhudsfett. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Spedbarn og spedbarnsmedisin

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 39 artikler: