Spedbarn og spedbarnsmedisin

Spedbarn, barn i alderen 0–12 måneder. I løpet av det første leveåret skjer det nærmest en metamorfose fra det nyfødte barnet på 3,5 kg (gjennomsnittsvekt i Norge) til et barn som kanskje allerede har begynt å reise seg, som kommuniserer med omgivelsene og har tredoblet sin vekt. Første levemåned kalles nyfødtperioden. I visse forbindelser regnes imidlertid hele første leveår til spedbarnsalderen (se f.eks. spedbarnsdødelighet).Friske spedbarn har godt utviklet underhudsfett. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Dag Bratlid

Universitetet i Oslo

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 40 artikler: