Spedbarn og spedbarnsmedisin

Spedbarn er barn i alderen null til tolv måneder. I løpet av det første leveåret skjer det nærmest en metamorfose fra det nyfødte barnet på 3,5 kilogram (gjennomsnittsvekt i Norge) til et barn som kanskje allerede har begynt å reise seg, som kommuniserer med omgivelsene og har tredoblet sin vekt. Første levemåned kalles nyfødtperioden. I visse forbindelser regnes imidlertid hele første leveår til spedbarnsalderen. Hele artikkelen