Dødsflekker, rødfiolett farging av huden på de lavest liggende deler av legemet. Kommer vanligvis til syne ½ –2 timer etter at hjertets pumpefunksjon har opphørt, slik at blodet på grunn av tyngdekraften samler seg i de lavestliggende samleårene. Dødsflekkene kan til å begynne med presses bort, men blir fiksert etter 10–14 timer. Innen denne tidsperioden vil dødsflekkene helt eller delvis kunne flytte seg dersom liket snus. Dette fenomenet er viktig for vurderingen av hvor vidt et lik har vært flyttet etter at døden inntraff.