Dapson, sulfon, er et legemiddel med antibakteriell virkning. Dapson brukes først og fremst ved lepra (spedalskhet) samt ved hudsykdommen dermatitis herpetiformis.