Dendrittiske celler, celler med mange og lange utløpere som er de viktigste antigenpresenterende cellene i hud og lymfeknuter. Disse cellene er av helt avgjørende betydning for oppstarting av en respons etter at immunsystemet utsettes for fremmede antigener, og derved for utvikling av immunitet.