Dens axis, anatomisk betegnelse på en tannlignende utvekst på 2. halsvirvel (axis), som stikker opp i og danner ekte ledd med den ovenforliggende virvelen (atlas). Fortil artikulerer den med innsiden av fremre atlasbue (fovea dentis), baktil med det bakre tverrbåndet (ligementum transversum atlantis). Utviklingsmessig representerer dens axis virvellegemet til 1. halsvirvel. De vingeformete alarligamentene (ligamenta alaria) utgår fra hver side av dens axis. Den øverste spissen forbindes med skallens bakhodeben (os occipitale) ved et ganske tynt bånd (ligamentum apicis dentis) som utviklingsmessig er en rest etter ryggstrengen (chorda dorsalis).