Dipyridamol, legemiddel som bl.a. hemmer adhesjon av blodplater og derved minsker tendensen til trombose. Brukes av og til sammen med acetylsalisylsyre. Se også antitrombotisk behandling.