Røntgenundersøkelse av en mellomvirvelskive i ryggraden. Undersøkelsen utføres ved at en nål føres inn i den bløte sentrale delen av skiven. Etter kontrastmiddelinjeksjon tas røntgenbilder av skivens kontrastfylte indre del.