Dizygot, toegget. Toeggede tvillinger er tvillinger utviklet fra to forskjellige egg som er befruktet av to forskjellige sædceller, men utviklet i den samme livmoren til samme tid. Moderne assistert befruktning gir teoretisk sett muligheter for at nedfryste befruktede egg kan utvikles med års mellomrom.