Tvillinger
Marian og Vivian Brown.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0
siamesiske tvillinger
Siamesiske tvillinger på 13 dager som deler hjerte og lever.
Av .
Lisens: CC BY NC 3.0

Tvillinger er to individer som utvikler seg i samme svangerskap og som blir født like etter hverandre. Det finnes to typer tvillinger: eneggede og toeggede.

Faktaboks

Også kjent som
gemelli, gemini

Eneggede tvillinger

Eneggede tvillinger
Eneggede tvillinger har, fordi de skriver seg fra samme eggcelle og sædcelle, helt likt arvestoff. Alle egenskaper som er arvelig bestemt, som for eksempel blodtype, er derfor helt like. Eneggede tvillinger har alltid samme kjønn.

Eneggede tvillinger kalles også for monozygote eller identiske tvillinger. De oppstår ved at ett enkelt befruktet egg deler seg og blir to atskilte fosteranlegg innen 14 dager etter befruktningen. Eneggede tvillinger har helt likt arvestoff (DNA) fordi de skriver seg fra samme eggcelle og sædcelle. Alle egenskaper som er arvelig bestemt, som for eksempel blodtype, er derfor helt like. Eneggede tvillinger har alltid samme kjønn.

Siamesiske tvillinger er eneggede tvillinger der delingen av det befruktede egget til to selvstendige fosteranlegg skjer på en ufullstendig måte. Siamesiske tvillinger forekommer sjelden (én gang per 30 000–150 000 fødsler). De har alltid samme kjønn, og i 70 prosent av tilfellene er siamesiske tvillinger jenter. Det synes ikke å være noen arvelig disposisjon for å få siamesiske tvillinger.

Toeggede tvillinger

Toeggede tvillinger kalles også dizygote tvillinger. De oppstår ved at to forskjellige eggceller blir befruktet med hver sin sædcelle. Siden de to individene utvikler seg fra forskjellige eggceller og sædceller ligner de ikke hverandre arvemessig sett mer enn vanlige søsken. Toeggede tvillinger kan ha samme eller forskjellig kjønn. I omtrent halvparten av toeggede tvillingpar er den ene tvillingen gutt og den andre jente. Selv om det har forekommet at toeggede tvillinger har forskjellig far, så er dette en stor sjeldenhet.

Disposisjon for å få tvillinger

Arv

I en del slekter er det påfallende mange par med toeggede tvillinger, og det kan slås fast at det eksisterer en arvelig tendens til å få toeggede tvillinger. Noen tilsvarende tendens synes ikke å foreligge når det gjelder eneggede tvillinger. Kvinner som selv er toeggede tvillinger og deres søstre får tvillinger noe hyppigere enn tilfellet er i befolkningen generelt.

Dersom en kvinne har fått toeggede tvillinger én gang, har hun i neste svangerskap en sannsynlighet for at hun på ny skal få toeggede tvillinger som er dobbelt så høy som sannsynligheten i befolkningen generelt. Man kjenner ikke nøyaktig mekanismen som ligger til grunn for at noen kvinner har en predisposisjon for å få tvillinger. Det er holdepunkter for at dette henger sammen med hormonelle forhold som øker sannsynligheten for at to egg i stedet for ett løsner under eggløsningen.

Andre forhold

Ved siden av den arvelige predisposisjonen for å få tvillinger er det en rekke andre faktorer av betydning. Sannsynligheten for tvillingfødsel stiger blant annet betydelig med økende alder hos kvinnen og er høyest i aldersgruppen 35–39 år.

Hyppighet av tvillingfødsler

Hyppigheten av fødsel av eneggede tvillinger er nokså lik over hele verden, mens det er betydelig variasjon i hyppigheten av toeggede tvillinger. I visse områder i Afrika er hyppigheten av toeggede tvillinger svært høy (opptil 1 av 20 fødsler).

De fleste steder i verden har tvillingfødsler forekommet én gang per 80–85 fødsler, men denne hyppigheten har endret seg i de senere årene. I siste halvdel av 1900-tallet skjedde det en nedgang i hyppigheten av tvillingfødsler. I 1946 forekom tvillingfødsel én gang per 79 fødsler i Norge. Fra rundt 1950 kom det imidlertid et fall i hyppigheten av tvillingfødsler, og i 1966 var det bare én tvillingfødsel per 100 fødsler. I 1971 hadde hyppigheten i Norge falt til én tvillingfødsel per 106 fødsler. Et slikt fall i hyppigheten av fødsler av toeggede tvillinger er observert også i mange andre land i vår del av verden.

I de siste tiårene er hyppigheten av flerfødsler (tvillinger og trillinger) steget fordi assistert befruktning og annen infertilitetsbehandling medfører flere multiple svangerskap.

Risiko

Tvillingsvangerskap er en større påkjenning enn vanlige svangerskap. Tvillinger har medfødte misdannelser noe oftere enn barn flest, og dette synes i særlig grad å ramme eneggede tvillinger. Det er 2–3 ganger så mange misdannelser blant eneggede tvillinger som blant ikke-tvillinger. Så vel medfødte misdannelser som for tidlig fødsel ligger til grunn for at tvillinger har en høyere dødsrisiko i første levemåned enn spedbarn i sin alminnelighet. Igjen er det de eneggede tvillingene som har den høyeste risikoen.

Tvillinger har i gjennomsnitt en fødselsvekt som er omtrent 300 gram lavere enn for ikke-tvillinger, det vil si at fødselsvekten for tvillinger ligger på rundt 3200 gram.

Tvillingforskning

Tvillinger er av stor interesse for medisinsk forskning av mange grunner. Siden eneggede tvillinger er helt like med hensyn til arvefaktorer, må enhver forskjell mellom dem skyldes miljømessige forhold.

I Norge drives flere omfattende tvillingundersøkelser der arvens og miljøets betydning for en lang rekke normale egenskaper, sykdommer og medfødte misdannelser studeres. Mange tusen tvillingpar deltar i forskningsprosjektene. I disse forskningsprosjektene benyttes alle de ovennevnte analysemetodene og visse andre. Tvillingregisteret er lokalisert til Folkehelseinstituttet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg