dose-respons-sammenheng

Øverst vises forholdet mellom dosen legemiddel i milligram på X-aksen og effekten i prosent på Y-aksen. X-aksen har her en lineær skala. I nederste graf vises samme dose-respons-sammenheng, men med en logaritmisk skala på X-aksen, slik at grafen får en S-form. De stiplede linjene i øverste og nederste graf tilsvarer hverandre.

Av /Gyldendal Akademiske: Legemidler og bruken av dem.

Artikkelstart

Dose-respons-sammenheng er sammenhengen mellom dose og virkning (effekt, respons) av et legemiddel eller annen påvirkning. Dose-respons-sammenhengen er grunnleggende for å beskrive virkningen av et legemiddel, og illustreres som regel i form av grafer kalt «doserespons-kurver» der dosen er avsatt langs x-aksen og den aktuelle virkningen kvantitert langs y-aksen, se farmakodynamikk.

Dose-respons-sammenheng er også et viktig begrep innenfor fagområdene toksikologi og arbeidsmedisin, som forsøker å gi uttrykk for den grad av sammenheng det er mellom en påvirkningsdose og risiko for sykdom i en populasjon.

Dose-respons-kurver er mye brukt i risikoanalyse, særlig når det gjelder å finne frem til eksponeringsnivåer som er tilnærmet trygge og ikke skal gi helseskader. Dosebegrepet er imidlertid vesentlig mer komplisert i arbeidsmedisinen enn innen toksikologi og farmakologi, fordi «dosen» ikke kan angis nøyaktig. Dosen for et stoff innen arbeidsmedisin uttrykkes gjerne som produktet av antatt eksponeringsgrad og varigheten av påvirkningen, og kan således aldri bli helt nøyaktig.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg