Duplex, ultralydundersøkelsesteknikk med kombinasjon av B-mode todimensjonalt gråtonebilde og Doppler-mode for samtidig fremstilling av vevsstrukturer og strømningsforhold. Duplex brukes mest ved undersøkelser av blodårer. Se også triplex.