Dystrofin, et muskelprotein som er nødvendig for normal muskelfunksjon. Det mangler eller er nedsatt ved visse muskelsykdommer som Duchennes muskeldystrofi og Beckers muskeldystrofi.