Prikkperikum
Av /NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi, Artsdatabanken.
Lisens: CC BY 3.0

Prikkperikum er en medisinplante som brukes ved lettere depresjon, i folkemedisinen er den kjent som et universalmiddel. Navnet prikkperikum skyldes at om vi holder bladene opp mot lyset ses små prikker fra oljekjertler i bladene. Det latinske artsnavnet perforatum betyr gjennomhullet. Oljekjertlene inneholder et rødt fargestoff (hypericin). Dette fargestoffet har resultert i en rekke legender knyttet til blod for planten.

Faktaboks

Også kjent som

johannesurt

Hypericum perforatum (latin)

johannesört (svensk)

prikbladet perikum (dansk)

St. John’s wort (engelsk)

Tüpfeljohanniskraut (tysk)

Prikkperikum kalles ofte også i Norge for Johannesurt, som er det svenske navnet på planten. Navnet johannesurt er knyttet til døperen Johannes da døperens blod er assosiert med det røde fargestoffet i perikum. En annen forklaring er at planten blomstrer rundt sankthans, døperens fødselsdag.

Bruk i dag

Alkoholekstrakter av prikkperikum brukes i dag ved milde til moderate symptomer på depresjon, ved lettere uro og søvnforstyrrelser. Prikkperikumolje eller -krem brukes på huden som sårhelende middel, ved brannsår og som betennelsesdempende middel.

Forskning med kliniske studier har vist at behandling med prikkperikumekstrakt ved mild til moderat depresjon er bedre enn narremedisin (placebo). Effekten kan sammenlignes med ordinære legemidler mot depresjon (antidepressiver). Studiene har samtidig tydet på at behandling med prikkperikum gir færre bivirkninger enn tradisjonelle antidepressiver. Det kan ta 3 til 6 uker for å oppnå medisinsk effekt.

Det er begrenset klinisk dokumentasjon for bruk på hud og for å behandle andre sykdommer.

Tradisjonell bruk

Prikkperikum har blitt brukt i folkemedisinen mot betennelser, forkjølelse, behandling av sår, diaré og andre mageproblemer, urinveissykdommer, ved nedstemthet, og for å 'styrke nervene'. Både te og alkoholuttrekk har vært vanlig å bruke. Perikumolje, presset ut av perikumblomstene, ble brukt utvortes som sårmiddel, mot brannsår og hudsykdommer, og ble massert inn i huden ved stivhet i muskler.

Bivirkninger og forsiktighetsregler

Det er rapportert få og milde bivirkninger av prikkperikum. Mageplager, allergiske reaksjoner, trøtthet og uro er rapportert. Det er kjent at prikkperikum øker følsomheten for sollys (ultrafiolett stråling), men slike bivirkninger er ikke sett ved bruk av anbefalte doser. Personer med lys hud anbefales likevel å beskytte seg ved sterk stråling. Ved bruk av perikumolje eller -krem på huden bør man være forsiktig med å få sollys og ultrafiolett stråling på de områdene hvor oljen eller kremen er påført.

Prikkperikum anbefales ikke for gravide, ammende og barn og unge under 18 år grunnet mangel på studier som bekrefter at planten er trygg å bruke for disse gruppene.

Påvirkning på andre legemidler

Inntak av prikkperikumekstrakter øker dannelsen av de legemiddelnedbrytende enzymene CYP3A4, CYP2C9 og CYP2C19 (se cytokrom P450) i cellene i tarmveggen. Samtidig bruk av prikkperikum og legemidler som brytes ned av disse enzymene kan gi lavere nivåer av legemidlene i kroppen og redusere effekten av dem. Når et legemiddel eller plantebasert legemiddel påvirker et annet i kroppen, kalles det for en interaksjon.

Nivået av p-glykoprotein i tarmcellene øker også, noe som medfører lavere opptak av enkelte medisiner. Prikkperikum bør derfor ikke kombineres med legemidler som nedbrytes av disse enzymene eller transporteres av p-glykoprotein. Eksempler på slike legemidler er

For p-piller kan lavere nivåer av legemidlene gi økte blødninger mellom menstruasjoner og redusert prevensjonssikkerhet. Interaksjonen med CYP-enzymene og p-glykoprotein forårsakes av innholdsstoffet hyperforin som aktiverer pregnan X-reseptoren i cellekjernen og resulterer i dannelsen av flere CYP-enzymer eller proteiner. Nivået av enzymer øker ikke umiddelbart, og det kan ta over ti dager fra behandlingsstart med prikkperikum til reduksjon i nivået av legemidler kan ses. Ved avslutning av behandling med prikkperikumekstrakt tar det om lag én til to uker før enzymene er tilbake til normale nivåer.

Det finnes prikkperikumprodukter med lavt innhold av hyperforin med redusert fare for interaksjoner. Den kliniske effekten av disse produktene er ikke dokumentert.

Prikkperikum skal ikke kombineres med legemidler mot depresjon (antidepressiver) av typen SSRI, da dette kan forårsake serotoninergt syndrom.

Innholdsstoffer og biologiske effekter

Biologisk aktive innholdsstoffer i prikkperikum
Biologisk aktive innholdsstoffer i prikkperikum
Lisens: CC BY SA 3.0

De antatt viktigste innholdsstoffene er

  • naftodiantroner (hypericin, pseudohypericin, isohypericin)
  • prenylerte floroglucinoler (hyperforin, adhyperforin)
  • flavonoider (hyperosid, rutin, quercitrin, isoquercitrin, quercetin, apigenin, biapigenin, amentoflavon, epicatechin, proanthocyanidiner)
  • andre fenoliske forbindelser
  • eterisk olje

Antidepressiv effekt skyldes sannsynligvis samvirke mellom flere av innholdsstoffene i planten. Både hyperforin, hypericiner og flavonoider er trolig viktige for å oppnå effekt. Flere av innholdsstoffene har vist å kunne påvirke ulike signalveier i sentralnervesystemet, blant annet påvirkning av nivåene av serotonin, dopamin og noradrenalin i hjernen. Den eksakte virkningsmekanismen er imidlertid ikke kjent, men antas å være kompleks og skyldes flere mekanismer.

Hyperforin er ansvarlig for interaksjonen med andre legemidler. Den fototoksiske effekten skyldes innhold av hypericiner. Flavonoider virker som antioksidant og har betennelsedempende effekter.

Farmakopéen beskriver at det skal benyttes etanol (50–80 prosent) eller metanol (50–80 prosent) som ekstraksjonsmiddel for tilberedning av ekstrakt. Tørket ekstrakt som skal inngå i legemidler skal inneholde 0,1–0,3 prosent hypericiner, minimum 6 prosent flavonoider og maks 6 prosent hyperforin.

Firkantperikum

Firkantperikum (Hypericum maculatum) er en beslektet art av prikkperikum som også er vanlig i Norge, og som også er mye brukt som medisinplante. Den brukes ikke i kommersielle produkter og det finnes ikke klinisk dokumentasjon for medisinsk bruk av firkantperikum. Firkantperikum inneholder mange av de samme innholdsstoffene som prikkperikum, men betydelig mindre hyperforin.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (3)

skrev John Magne Grindeland

Hei,
En flott artikkel om et tema mange er opptatt av, tror jeg (perikum som remedium for ulike plager).
Som botaniker synes jeg imidlertid vi bør holde på det norske navnet - også i bildeteksten (står johannesurt). Man kan jo synes det norske "perikum" er pussig (naturligvis en forvansking av systematisk navn), men det har lange tradisjoner. naob.no viser til Henrik Wergeland, og perikumbrennevin har tydeligvis lange tradisjoner som går lenger tilbake enn Ulf Lundells "johannesört":)

svarte Halvard Hiis

Hei! Takk for kommentaren. Jeg har nettopp diskutert dette med fagansvarlig, og vi er blitt enige om å kalle artikkelen prikkperikum (for ei uke siden het den Johannesurt). Jeg glemte å endre bildeteksten, men feilen er nå rettet opp. Vennlig hilsen Halvard Hiis, medisinsk redaktør i SNL

svarte John Magne Grindeland

Flott!
Artsdatabanken bruker (naturlig nok) prikkperikum. Johannesurt må ses på som en svesisme.
Magne

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg