Ekstrapyramidale system, et tidligere brukt (nå omdiskutert) begrep for å betegne områder av sentralnervesystemet som er viktig for motorikk men som ikke omfatter den såkalte pyramidebanen, som formidler signalene for våre vilkårlige bevegelser. Tradisjonelt har man med det ekstrapyramidale systemet ment bl.a. basalgangliene og nedstigende motoriske baner unntatt pyramidebanen. Det regulerer musklenes tonus (spenningstilstand) og motorisk bakgrunnsaktivitet. Ved sykdommer eller skader i det ekstrapyramidale system utvikles bevegelsesforstyrrelser, som ufrivillige bevegelser, hypokinesi, rigiditet m.m. (se cerebral parese, Parkinsons sykdom).