Elektroakupunktur, akupunktur der nålene stimuleres med tilførsel av elektrisk strøm. Kan også utføres via elektroder tilknyttet en batteridrevet strømgenerator, også kalt transkutan elektrisk nervestimulering (TENS), se transkutan nervestimulering. Sistnevnte brukes en del i smertebehandling. Se også akupunktur.