Transkutan nervestimulering, teknikk som brukes i behandlingen av kroniske smertetilstander, spesielt hvis ikke mer konvensjonelle metoder har den ønskede effekt. Det smertefulle området stimuleres med elektriske pulser fra en stimulator. Ofte, men ikke alltid, oppnås betydelig smertelindring. Effekten kan vare timer eller dager etter behandlingen. En sannsynlig forklaring på effekten er at den elektriske stimuleringen aktiverer nervefibrer som formidler berøringssansen. Aktivitet i disse fibrene kan lokalt hemme signaloverføringen i smertebanene, til dels ved å frigjøre endorfiner. TNS kan betraktes som utviklet fra den klassiske kinesiske akupunktur.