elektromagnetisk felt

Elektromagnetisk felt er et område med nærvær av elektromagnetisk stråling.

Faktaboks

Uttale
elektromagnˈetisk felt

Helseeffekter

Det har vært reist spørsmål om hvorvidt visse sykdommer, for eksempel enkelte leukemiformer, forekommer hyppigere blant personer som arbeider i lavfrekvente elektromagnetiske felt, enn i befolkningen for øvrig. Den vitenskapelige litteraturen er imidlertid ikke entydig, og begrenser seg til å dokumentere forandringer i cellemembraner som har vært eksponert i magnetfelt eller i elektriske felt, dyreforsøk som viser atferdsendringer under og etter opphold i slike kraftfelt og epidemiologiske undersøkelser som har indikert økt krefthyppighet. Denne dokumentasjonen er imidlertid (2005) ikke tilstrekkelig til at det kan sies at økt sykdomsrisiko er dokumentert.

Kommentarer (3)

skrev Janne Horn Erath

Påstandene i denne artikkelen om usikkerhet omkring helsevirkninger ser ut til å være fra 2005. I 2007 ble BioIntitivative report lansert av forskere. Rapporten er basert på mange tusen fagfellevurderte forskningsartikler og er skrevet av forskere. Store deler av rapporten er også vitenskapelig publisert: "The Group has produced what the authors hope will be a benchmark for good science and public health policy planning. It documents bioeffects, adverse health effects and public health conclusions about impacts of non-ionizing radiation (electromagnetic fields including extremely-low frequency ELF-EMF and radiofrequency/microwave or RF-EMF fields)." I 2012 ble rapporten oppdatert: "The BioInitiative 2012 Report has been prepared by 29 authors from ten countries*, ten holding medical degrees (MDs), 21 PhDs, and three MsC, MA or MPHs. Among the authors are three former presidents of the Bioelectromagnetics Society, and five full members of BEMS. One distinguished author is the Chair of the Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation. Another is a Senior Advisor to the European Environmental Agency. ... * Sweden (6), USA (10), India (2), Italy (2), Greece (2), Canada (2), Denmark (1), Austria (2),Slovac Republic (1), Russia (1)" Forordet informerer videre om hva som har skjedd siden 2007: "Roughly, 1800 new studies have been published in the last five years reporting effects at exposure levels ten to hundreds or thousands of times lower than allowed under safety limits in most countries of the world." I 2014 og 2017 ble igjen deler av rapporten oppdatert. IARC har allerede klassifisert lavfrekvent og høyfrekvent menneskeskapt EMF som "potensielt kreftfremkallende" (2b). Uavhengige forskere mener nå at klassifiseringen er utdatert, og bør vurderes som "sannsynlig kreftfremkallende" (2a) eller "kreftfremkallende" (1). Europarådet ba om strakstiltak for å redusere eksponering allerede i 2011 (resolusjon 1815). Martin Pall presenterte en av virkningsmekanismene i 2013: "Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects". Det betyr at elektromagnetiske felt (i det minste) virker gjennom å aktivere spenningsstyrte kalsiumkanaler i cellene, og EMF kan skape både terapeutiske og patologiske virkninger. I 2016 publiserte Pall artikkelen "Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression". I 2018 ble artikkelen "Wi-Fi is an important threat to human Health"publisert av samme professor. Denne artikkelen hos SNL må derfor oppdateres.

skrev Janne Horn Erath

Det må også legges til at et viktige dokumenter er publisert av det europeiske akademi for miljømedisin (EUROPAEM). I 2012 publiserte de et konsensusdokument angående miljøinduserte sykdommer ("Konsensuspapier Multisystemerkrankungen), der ikke-ioniserende stråling listes som en fysisk miljøstressor i figur 1. En veileder for forebygging, diagnostisering og behandling av EMF-relaterte helseproblemer er også publisert av samme institusjon i 2016 "EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses". Veilederen tar opp kreft, genotoksiske effekter, nevrologiske effekter, infertilitet, reproduksjon og el-overfølsomhet. Veilederen er basert på en veileder fra en østerriksk legeforening.

skrev Anje Christina Höper

Takk for kommentaren. Artikkelen skal oppdateres i nær framtid og vil forholde seg til aktuell nasjonal og internasjonal litteratur.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg