El-overfølsomhet er en populær betegnelse på symptomer som tilskrives overfølsomhet for elektriske eller magnetiske felt. Årsak og virkning er ikke vitenskapelig dokumentert, og el-overfølsomhet er ikke en anerkjent diagnose.

Faktaboks

Også kjent som

el-allergi

Historikk

Det synes som om fenomenet oppstod i Sverige i løpet av 1980–1990-årene og først blant brukere av dataskjerm.

Årsak

Årsak og virkningsmekanisme er ikke vitenskapelig dokumentert. El-overfølsomhet aksepteres ikke medisinsk og trygdemessig som organisk betinget medisinsk sykdom. Det forskes på tilstanden, men resultatene har så langt ikke vært overbevisende med tanke på å avklare virkningsmekanismer eller årsakssammenheng. El-overfølsomhet synes i særlig grad å ramme personer med tendens til somatisering, hvilket også kan være tilfelle ved andre nye, miljørelaterte tretthetstilstander.

Symptomer og tegn

Det ser ut til å være to hovedgrupper av symptomer, nemlig hudsymptomer og allmennsymptomer.

Hudsymptomer

Mest utbredt er hudplager som tørrhet, rødhet, følelse av stramhet og prikking i ansiktshuden og oppblussing av utslett. Det er ved undersøkelser hos hudspesialister ikke funnet spesifikke forandringer i huden. Hos de fleste går symptomene bort når de forlater dataskjermen.

Allmennsymptomer

Den andre typen reaksjon gir det en kaller nevropsykiatriske symptomer, med ekstrem tretthet, synsforstyrrelser, hodepine, hukommelses- og konsentrasjonsvansker samt allmennsymptomer som svimmelhet, kvalme og muskel- og leddsmerter. Denne reaksjonen tilskrives av de rammede i større grad påvirkning av elektromagnetiske felt. Mange el-overfølsomme har også fått vite at de lider av amalgamforgiftning, men årsakssammenhengen er heller ikke her medisinsk bekreftet.

Behandling

Foreløpige erfaringer tyder på at tilstanden fullt utviklet er meget motstandsdyktig mot behandlingsforsøk i det miljøet der den er oppstått. Tiltak som i lettere tilfeller angis å ha medført reduksjon i hudplager, er blant annet avledning av statisk elektriske felter fra dataskjerm.

Den best dokumenterte behandlingen av de som hevder å være overfølsomme for elektromagnetiske felt, er kognitiv psykoterapi.

Det kan lett oppstå en konflikt mellom pasient og omgivelser når legene har manglende mulighet til å dokumentere eller måle pasientens ofte invalidiserende plager, og derved bekrefte at det foreligger en sykdom med en utenforliggende årsak.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (1)

skrev Synnøve Singstad

I Norge er det idag ca 450 medlemmer i "Forening for el-overfølsomhet"; FELO. FELO's intensjoner:Ønsker om å hjelpe el-overfølsomme med veiledning og hjelp til å takle sine problem. F.eks.: Hvordan redusere elektromagnetisk stråling i hjem og på arbeidsplass. med å spre informasjon og kunnskap som kan påvirke myndigheter og helsepersonell så de el-overfølsomme kan bli tatt på alvor og møte forståelse og veiledning når de søker profesjonell hjelp. gjennom oppmuntring ved å oppfordre til lokale kontaktnett, sende ut rundskriv med forskningsnytt, nytt om foreningens fremdrift m.m. FELO ønsker å arbeide forat fenomenet el-overfølsomhet kan bli registrert som en medisinsk diagnose som kan gi grunnlag for sykepermisjon, syketrygd, yrkesskade erstatning og økonomisk støtte til hjelpetiltak for å minske plager. at allmennheten skal ta farene med stråling på alvor så nye tilfelle av el-overfølsomhet kan unngåsSe videre informasjon på www.felo.no Norges Miljøvernforbund er også sterkt opptatt av saken:http://www.miljovernforbundet.no/nyhetsmal.asp?segment=1&id=182

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg