Emboli er flertallsformen av embolus. Emboli ble tidligere brukt om embolisme.