Emboli, flertallsform av embolus. Tidligere brukt om embolisme.