Endogen betyr det som kommer innenfra, som forårsakes av indre faktorer, som har sitt opphav i organismen selv. Motsatt: eksogen.