Endoprotese, permanent eller midlertidig, rørformet implantat av metall eller kunststoff som settes inn i et hulorgan som støtte eller erstatning for en syk eller skadet vegg. Endoproteser brukes i blodårer, galleganger, urinrør, urinledere, spiserør, luftrør og bronkier. De plasseres oftest med kateter eller endoskopisk teknikk. Se også stent.