Implantat, noe som er innført ved implantasjon. Det kan dreie seg om et vevsvennlig fremmed materiale som settes inn i et vev eller i et organ for å rekonstruere organet eller forbedre funksjon eller utseende (f.eks. hofteprotese, tannimplantat, hakeimplantat, brystprotese, skruer og plater til bruddbehandling). Uttrykket kan også brukes om elektronisk utstyr som er satt inn i kroppen for å bedre funksjon (pacemaker, cochleaimplantat, nervestimulator).