Følgesykdom, sykdom som følger etter en annen sykdom, kalles også ofte komplikasjoner etter den første sykdommen. Følgesykdommen kan være en direkte følge av den første sykdommen, som for eksempel lammelse etter poliomyelitt, hjerteklaffefeil etter giktfeber. En annen type følgesykdommer kommer av at motstandskraften kan ha blitt nedsatt, for eksempel ørebetennelse i forbindelse med meslinger.