Fallesyke, eldre betegnelse på epilepsi, spesielt epilepsi med generaliserte tonisk-kloniske anfall.