Fila olfactoria, flertallsbetegnelse på de tallrike bunter av luktenervefibrer (bipolare ganglieceller) som formidler signalene fra reseptorene i lukteepitelet i neseslimhinnen til luktelappen i hjernen. De når inn i skallehulen gjennom hullene i silbenet (lamina cribrosa), passerer gjennom senehinnen (dura mater) rundt hjernen, og går til fortykkede enden av luktenerven (bulbus olfactorius).