Forsinket immunreaksjon, en forsinket hypersensitivitetsreaksjon. Denne reaksjonstypen blir direkte formidlet av en undergruppe av T-lymfocytter og kan føre til forskjellige former for vevsskade i tilslutning til infeksjoner, og hudreaksjoner med eksem. Immunreaksjoner som er nært beslektet med forsinket immunreaksjon, er imidlertid også av stor betydning i forsvaret mot infeksjoner med mikroorganismer som lever inne i celler, f.eks. ved tuberkulose.