Ganeseillammelse, en- eller tosidig lammelse av ganeseilets muskulatur, slik at ganeseilet ikke som normalt kan lukke passasjen til nesen under svelging. Dermed kan drikke og flytende føde bli presset opp i nesen. Også talen vil bli nasalt preget ved ganeseillammelse (rhinolalia aperta). Lammelsen var tidligere en vanlig følge av difteri og forekommer nå ved hjerneskader som følge av blødning eller tilstopping av blodårer (trombose).