Genetisk screening, undersøkelse av biologisk materiale (blod, celleprøver el.l) i en befolkningsgruppe (f.eks. nyfødte) for å kartlegge forekomst av arvelige anlegg for sykdom. Se screening