screening

Artikkelstart

Screening er undersøkelse av en gruppe mennesker med en test eller annen standardisert undersøkelsesmetode for å påvise en nærmere bestemt, ennå ikke oppdaget, sykdom eller risikofaktor for sykdom. Screening har ikke som mål å gi et endelig diagnostisk resultat, men skal påvise de personene som er aktuelle for nærmere undersøkelser.

Faktaboks

Etymologi
engelsk ‘utvelgelse’, utsortering’

Det er mange medisinske, etiske og praktiske problemer knyttet til screening. Medisinsk sett må de testene eller undersøkelsesmetodene som benyttes, ha tilstrekkelig sensitivitet og spesifisitet til at den prediktive verdien av screeningen blir høy. Dette er nødvendig for å unngå at man etter gjennomført screening sitter igjen med mange falskt positive og mange falskt negative prøvesvar. Ikke bare vil dette kunne svekke tilliten til screeningen og representere store unødige kostnader, men også påføre en rekke mennesker unødig usikkerhet om egen helsetilstand eller ubegrunnet trygghet i forhold til sin helse.

Den aktuelle sykdommen må dessuten medisinsk sett være slik at den kan oppdages ved screening før den gir symptomer som gjør at den likevel oppdages av pasienten selv. Om screening skal ha noen medisinsk hensikt, bør det også være slik at man ved å iverksette behandling før sykdommen gir symptomer, får et bedre resultat enn om man venter til symptomene gir seg til kjenne. Det er også allment akseptert at det ikke er etisk forsvarlig å utføre screening for sykdommer der man ikke har noen som helst form for behandling å iverksette.

Ved gjennomføringen av screeningprogrammer viser det seg også ofte å være store problemer med å sikre et godt oppmøte ved undersøkelsene.

De ovennevnte forholdene er slike som blant annet Verdens helseorganisasjon og Europarådet har tilrådet de nasjonale helsemyndighetene å ta hensyn til når de iverksetter screeningprogrammer. Eksempler på screeningprogrammer som norske helsemyndigheter mener tilfredsstiller de faglige, etiske og praktiske krav som kan stilles, er regelmessige undersøkelser av kvinner med cytologiske undersøkelser for livmorhalskreft og mammografi for brystkreft.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg