Glykokalyks, kappe av polysakkarider bundet til proteiner og lipider på cellens overflate. Deltar i binding av celler til hverandre og til ekstracellulær matriks, kan binde og oppkonsentrere ulike proteiner, deriblant visse vekstfaktorer, på overflaten av celler, og beskytter celleoverflaten (spesielt viktig i omgivelser med ekstremt miljø, f.eks. i magesekken med svært surt innhold). Glykokalyks har normalt netto negativ ladning, grunnet stort innhold av den negativt ladete («sure») sakkaridgruppen sialinsyre. Ulike varianter av glykokalyks på blodceller utgjør det som kalles blodtyper (f.eks. ABO-systemet).