Glykoproteinhormoner, en gruppe hormoner som består av to proteinkjeder og har tilkoblet en karbohydratforbindelse som er nødvendig for å være biologisk aktive (FSH, LH, TSH, HCG). Andre hormoner (f.eks. ACTH, prolaktin) finnes både i glykosylerte og karbohydratfrie former og betegnes ikke glykoproteinhormoner. Glykosylerte former av disse hormonene har andre kjemiske, men ikke biologiske egenskaper.