Grensestrengen er det samme som den sympatiske grensestrengen.