Håndkjøpspreparater er innen farmasien en fellesbetegnelse på legemidler og andre varer fra apoteker og medisinutsalg som ikke er reseptpliktige eller underlagt andre restriksjoner. Se håndkjøp.