Hardmetall-lunge, en form for lungefibrose (pneumokoniose) som det bare har vært noen få tilfeller av i Norge, men som har vært kjent i internasjonal medisinsk litteratur siden 1940. Tilstanden ligner litt på asbestose og silikose, og kan opptre etter langvarig eksponering for støv, særlig i forbindelse med sliping med smergel. Ved undersøkelse av lungevevet hos pasienter som har fått sykdommen, finner man særlig kobolt, wolfram og titan. Sykdommen kan forebygges ved å sørge for lokalt avsug av støv som oppstår bl.a. ved sliping, og ved hjelp av adekvat åndedrettsvern.