Asbestose, arrdannelse (fibrose) i lungevevet som følge av inhalasjon av asbeststøv. Personer med asbestose blir tungpustet som følge av redusert lungevolum og nedsatt gassutveksling i lungene. For at en person skal utvikle asbestose, kreves det en massiv asbesteksponering.